WIBROMŁOTY

Zasada działania

Wibromłot wprawia w pionowe wibracje wbijany lub wyciągany profil, grodzicę lub osłonę. Wibracje te powodują z kolei przemieszczanie się otaczającego gruntu. Grunt rozluźnia swoją spójność, wskutek czego wbijany pal wchodzi w niego pod wpływem swojego ciężaru i ciężaru młota. Można go wyciągnąć na tej samej zasadzie dzięki sile pociągowej używanego dźwigu.

Konstrukcja młota wibracyjnego

Wibromłot jest wprowadzany w jednokierunkowe drgania pionowe za pomocą mechanizmów mimośrodowych zainstalowanych w skrzynce przekładniowej. Mechanizmy mimośrodowe są umieszczone parami i obracają się z taką samą prędkością kątową w przeciwnych kierunkach. Oba mechanizmy mimośrodowe wytwarzają siły odśrodkowe fC.

Poziome składowe fh są zrównoważone, natomiast składowe pionowe fV dodają się, w wyniku czego uzyskuje się siłę odśrodkową FC. Wbijany lub wyciągany obiekt jest trzymany pod skrzynią przekładniową w hydraulicznych szczękach. Nad skrzynią przekładniową znajduje się jarzmo, które dzięki elastomerowym klockom uniemożliwia przenoszenie wibracji. Ciężkie jarzmo wywiera dodatkową, skierowaną w dół siłę dzięki swojej wadze, którą można zwiększyć za pomocą odpowiednich dodatkowych obciążników.

Parametry techniczne

jest iloczynem masy (m) mechanizmu mimośrodowego i odległości (r ) pomiędzy jego środkiem ciężkości a jego osią obrotu. Moment mimośrodowy młota wibracyjnego jest równy sumie momentów mechanizmów mimośrodowych:

Mt=er(m x r)
Wielkości te mierzy się na ogół w Nm.

Każdy mechanizm mimośrodowy wytwarza siłę odśrodkową o wartości:

fC= m x r x w2 – (w jest prędkością kątową w radianach/ s)
FCmax = 1,118 x Mtx n2x 106
Mtjest w Nm
n = v.p.m lub r.p.pm (obroty na minutę) – FC jest w kN

Jest całkowitym przemieszczeniem pionowym wibrującego obiektu podczas jednego pełnego obrotu mechanizmów mimośrodowych. Amplitudę maksymalną wyznacza się ze wzoru:

A=2xMt/10xmv – A jest w mm
Mt(moment w Nm) – mvw tonach

mv(t)Jest to suma wag wibrującej skrzynki przekładniowej, głowicy trzymającej i wbijanego lub wyciąganego obiektu.

Wybór młota wibracyjnego

Wibromłot wybiera się kierując następującymi parametrami:

  • przekrojem poprzecznym pala,
  • wagą wbijanego profilu,
  • wnikaniem,
  • konsystencją warstwy gleby,
  • porowatością gleby.

Skuteczność wbijania można poprawić wtryskując powietrze lub wodę.

Opis wykresu:

  1. Wartości SPT: N
  2. Głębokość wbijania

EMEXIM-Mirosław Kukliński

ul.Adama Mickiewicza 35A

05-075 Warszawa, Polska

NIP : 952 178 47 01

REGON : 712 363 473

Zapytaj co Ciebie interesuje wypełniając formularz kontaktowy